HomePrivacy Statement

Privacy Statement

Vanwege de AVG heb ik een eindeloos lange privacy statement moeten fabrieken, waarin wordt uitgelegd wat ik van je opsla en waarom en hoe je ervanaf kunt komen. Zie verderop:

TLDR; Adviesvanannelies.nl houdt ip-adressen bij van degenen die op deze website komen. Deze zijn volledig geanonimiseerd en kunnen normaliter niet tot een specifiek persoon worden teruggebracht.

Echter, in de reacties geven gebruikers een naam en e-mailadres op en deze zijn wel gekoppeld aan een ip-adres. De reden dat deze gegevens gekoppeld zijn, is om de webmaster de mogelijkheid te geven gebruikers die misbruik maken van de site te blokkeren. Het ip-adres wordt nergens anders voor gebruikt.

Ingevoerde gegevens op de site zullen, tenzij ter plekke anders aangegeven, niet openbaar worden gemaakt of worden doorgegeven aan andere partijen. Wil je dat jouw reactie inclusief alle persoonsgegevens wordt verwijderd, dien dan een verzoek in.

Het bedrijf achter Adviesvanannelies.nl (Insperidé) verwerkt ook gegevens om offertes en facturen op te maken, maar dat gebeurt doorgaans op je eigen verzoek.

Ik maak op dit moment GEEN gebruik van een tool om bezoek te tracken.

Officieel Privacy Statement

Insperidé, gevestigd aan Reitzstraat 42 2021TT Haarlem, is als uitgever/dienstverlener verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (ook voor Advies van Annelies) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.insperide.nl
Reitzstraat 42
2021TT Haarlem
0613615384

Annelies Verhelst is de Functionaris Gegevensbescherming van Insperidé. Zij is te bereiken via info@insperide.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Insperidé verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@insperide.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Insperidé verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van een afspraak
 • Opstellen van offertes of facturen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Insperidé verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Insperidé neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Insperidé) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Insperidé bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties op artikelen:
Personalia
IP-adres
Reactie
E-mailadres
Deze gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar, of tot wanneer gevraagd wordt de reactie inclusief personalia te verwijderen. Grondslag: Toestemming.

Contactformulier:
Personalia
E-mailadres
Bericht
Deze gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar, of tot wanneer gevraagd wordt het bericht te verwijderen. De gegevens worden niet in een database opgeslagen, maar als e-mail verzonden. Grondslag: Toestemming

Facturen en offertes:
Personalia
Adressen
KVK-nummer en BTW-nummer
Deze gegevens bewaren wij vanwege de Belastingwet tenminste 7 jaar. Grondslag: Overeenstemming, Wettelijke verplichting.

Correspondentie:
Personalia
E-mailadres
Telefoonnummer
Adressen
Deze gegevens worden bewaard als e-mail, sms, of whatsapp of ander digitaal medium voor tenminste 5 jaar. Grondslag: Toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Insperidé verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Insperidé blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Insperidé gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Insperidé gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebook Connect
Naam: pl, presence, m_pixel_ratio, dpr
Functie: Analytische cookie die gedrag op de pagina meet
Bewaartermijn: 12 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Insperidé en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@insperide.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Insperidé wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Insperidé neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@insperide.nl

Chat openen
Scan de code
Hoi! 💡
Je vraagt je misschien af of ik jou wel kan helpen met je vraag. Via deze chat kan ik je vertellen of ik je verder kan helpen. De chat opent in Whatsapp (op mobiel) of Whatsapp Web (desktop). Je kunt ook de QR-code scannen om de chat op mobiel te openen.

Wil je meteen inhoudelijk de diepte in? Boek dan direct een gratis adviesgesprek. Dat kan online via videobellen of op locatie.

Wat wil je me vragen?
Op deze chat zijn mijn privacy-voorwaarden van toepassing. Wat inhoudt dat ik geen gegevens deel met derden, dat informatie niet wordt gebruikt om je nog weken/maanden lastig te vallen met reclame, en dat ik wat jij met me deelt, alleen voor mezelf houd. Andersom fijn als jij akkoord gaat met datzelfde, dat je deze chat niet gebruikt om me iets te verkopen en dat je de chat alleen gebruikt voor het doel wat ervoor staat.